Najbrži vid transporta robe jeste transport avionom. Avio transport se najčešće organizuje zajedno sa drumskim transportom, te na taj način olakšavamo klijentu transport pošiljke do aerodromskih terminala, ali i od aerodroma do željene destinacije.

Mi za vas ne organizujemo samo avio transport, već kompletnu uslugu carinskog posredovanja, pripremu potrebne dokumentacije, skladištenje i, na zahtev, dostavu na željenu adresu.

Vaša roba će biti isporučena i najkraćem roku na bilo koju destinaciju u svetu.